GDPR – General Data Protection Regulation

Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR – General Data Protection Regulation)

Ultima actualizare: septembrie 2022

Scopul colectării datelor personale este strict de comercializare a produselor/serviciilor SC TOMIS GOODWILL CARE SRL prin intermediul pagina noastră de internet www.curatimaculat.ro, profilului Instagram, paginii Facebook, profilului Google maps sau WhatsApp-ul de pe telefoanele firmei.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor digitale  SC TOMIS GOODWILL CARE SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare contactarii dvs si stabilirii celui mai bun produs/serviciu pentru dvs.. Refuzul dvs. determină o oferta deficitara privind produsele/serviciile noastre si a partenerilor din grup, sau incapacitatea de contactare a dvs in vederea prestarii serviciului dorit, respectiv in vederea achizitionarii si livrarii produsului dorit.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale ste-ului www.curatimaculat.ro, SC TOMIS GOODWILL CARE SRL, în calitate de operator de date.

Definitii

Datele cu caracter personal – orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila.

Prelucrare – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal sau seturi de date cu caracter personal.

Persoana vizata – persoana fizice ale caror date personale sunt prelucrate.

Copil – o persoana fizica cu varsta sub 18 ani.

 1. Principii de protectie a datelor

Respectăm următoarele principii de protecție și prelucrare a dateleor cu caracter personal:

 • Procesarea este legală, corectă, transparentă. Activitățile de prelucrare au motive legale. 
 • procesarea este limitată ca scop. Activitățile de procesare corespund scopului pentru care se colectează datele personale.
 • procesarea se face cu date minime. 
 • prelucrarea este limitata pe o perioada de timp de 5 ani. Nu vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioada mai mare decat este necesar.
 • asigurăm acuratețea datelor.
 • asigurăm integritatea și confidențialitatea datelor.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al site-ului, www.curatimaculat.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul nostru, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul www.curatimaculat.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului: profil Instagram, pagina Google.maps, pagina facebook, WhatsApp-ul de pe telefoanele firmei sau alte surse.

III. Securitatea procesarii

Depunem toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii sau modificării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

In timp ce ne străduim să vă protejăm datele cu caracter personal, nu putem să ne asumăm răspunderea și nici să asigurăm securitatea informațiilor pe care le transmiteți prin internet și vă îndemnăm să luați toate măsurile de precauție pentru a vă proteja datele cu caracter personal atunci când utilizați astfel de platforme. Vă recomandăm să vă schimbați des parolele, să utilizați o combinație de litere și cifre și să vă asigurați că utilizați un browser securizat.

IV. Ce date personale colectăm

Informații pe care ni le-ați furnizat 

Aceaste informații sunt: adresa dvs. de e-mail, numele, adresa de facturare, adresa de domiciliu etc. – în principal informațiile necesare pentru livrarea unui produs / serviciu sau pentru a vă îmbunătăți experiența clienților cu noi. Salvăm informațiile pe care ni le furnizați pentru a putea comenta sau efectua alte activități pe site. Aceste informații includ, de exemplu, numele dvs. și adresa de e-mail.

Informații colectate automat despre dvs. 

Aceaste informații sunt stocate automat de module cookie și alte instrumente de sesiune. De exemplu, informațiile despre coșul de cumpărături, adresa dvs. IP, istoricul de cumpărături (dacă există), etc. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți experiența clienților. Când utilizați serviciile noastre sau căutati conținutul site-ului nostru, activitățile dvs. pot fi înregistrate.

Informatii cu caracter public

Colectăm informații cu caracter public despre dvs.

V. Durata pentru care vă prelucrăm datele

  Ca principiu, site-ul www.curatimaculat.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. 

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina www.curatimaculat.ro (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, site-ul nostrum, www.curatimaculat.ro va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

VI. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, site-ul www.curatimaculat.ro NU va dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate: 

 • pentru administrarea site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către www.curatimaculat.ro prin intermediul site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VII. Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal operate de către www.curatimaculat.ro  NU vor fi transferate către terți din străinatate.

VIII. Drepturile de care beneficiați

​ În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Legea nr 677/2001, referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces;
 • dreptul de interventie asupra datelor;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a va adresa Justitiei;
 • dreptul de informare;
 • dreptul la ștergerea datelor, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul; 
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, www.curatimaculat.ro să anonimizeze aceste date, lipsindu-le astfel de caracterul personal, și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

 • persoana contestă exactitatea datelor; 
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare; 
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată;  
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, 

Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

În ambele cazuri vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de email: office@curatimaculat.ro

 • Procesarea este legală, corectă, transparentă. Activitățile de prelucrare au motive legale.
 • procesarea este limitată ca scop. Activitățile de procesare corespund scopului pentru care se
  colectează datele personale.
 • procesarea se face cu date minime.
 • prelucrarea este limitata pe o perioada de timp de 5 ani. Nu vom stoca datele cu caracter
  personal pentru o perioada mai mare decat este necesar.
 • asigurăm acuratețea datelor.
 • asigurăm integritatea și confidențialitatea datelor.

  ​II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
  II.1. Dacă sunteți client al site-ului, www.curatimaculat.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter
  personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare,
  date referitoare la modul în care utilizați site-ul nostru, de exemplu
  comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul www.curatimaculat.ro, precum și
  orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în
  contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea
  site-ului: profil Instagram, pagina Google.maps, pagina facebook, WhatsApp-ul de pe telefoanele firmei
  sau alte surse.

III. Securitatea procesarii
Depunem toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în
posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea
prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii sau modificării neautorizate, precum și a altor
riscuri similare.
In timp ce ne străduim să vă protejăm datele cu caracter personal, nu putem să ne asumăm
răspunderea și nici să asigurăm securitatea informațiilor pe care le transmiteți prin internet și vă
îndemnăm să luați toate măsurile de precauție pentru a vă proteja datele cu caracter personal atunci
când utilizați astfel de platforme. Vă recomandăm să vă schimbați des parolele, să utilizați o combinație
de litere și cifre și să vă asigurați că utilizați un browser securizat.
IV. Ce date personale colectăm
Informații pe care ni le-ați furnizat
Aceaste informații sunt: adresa dvs. de e-mail, numele, adresa de facturare, adresa de domiciliu
etc. – în principal informațiile necesare pentru livrarea unui produs / serviciu sau pentru a vă îmbunătăți
experiența clienților cu noi. Salvăm informațiile pe care ni le furnizați pentru a putea comenta sau
efectua alte activități pe site. Aceste informații includ, de exemplu, numele dvs. și adresa de e-mail.
Informații colectate automat despre dvs.
Aceaste informații sunt stocate automat de module cookie și alte instrumente de sesiune. De
exemplu, informațiile despre coșul de cumpărături, adresa dvs. IP, istoricul de cumpărături (dacă există),
etc. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți experiența clienților. Când utilizați serviciile
noastre sau căutati conținutul site-ului nostru, activitățile dvs. pot fi înregistrate.
Informatii cu caracter public
Colectăm informații cu caracter public despre dvs.
​V. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, site-ul www.curatimaculat.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter
personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a
raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina
www.curatimaculat.ro (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care
termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul
căruia au fost întocmite).
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, site-ul
nostrum, www.curatimaculat.ro va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în
acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate pe baza consimțământului exprimat de către
dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
VI. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, site-ul www.curatimaculat.ro NU va dezvălui
datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități ori către autoritățile publice
centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte
  facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii
  promoționale organizate de către www.curatimaculat.ro prin intermediul site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin
  intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare
  și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute
  de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
  VII. Transferul datelor cu caracter personal
  Datele dumneavoastră cu caracter personal operate de către www.curatimaculat.ro NU vor fi
  transferate către terți din străinatate.
  VIII. Drepturile de care beneficiați
  ​ În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Legea nr 677/2001, referitoare la
  prelucrarea datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele
  drepturi:
 • dreptul de acces;
 • dreptul de interventie asupra datelor;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a va adresa Justitiei;
 • dreptul de informare;
 • dreptul la ștergerea datelor, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  o acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost
  colectate sau prelucrate;
  o în cazul în care este retras consimțământul;
  o în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării;
  o în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  o în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei
  obligații legale;
  Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, www.curatimaculat.ro să anonimizeze
  aceste date, lipsindu-le astfel de caracterul personal, și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru
  scopuri statistice;
  Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
 • persoana contestă exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal,
  solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o
  modalitate structurată;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate
  în scop de marketing direct.
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
  Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
  Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt
  prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus,
  Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea
  datelor.

În ambele cazuri vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de email: office@admin